/  3
عنوان : كشف و معدوم سازی هزار و هفتصدكیلو مواد خوراكی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۱۴:۵:۵۵

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۲

طی بازدید کارشناسان واحدبهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان اندیکا از فروشندگان موادغذایی 1700کیلو موادخوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف گردید.این اجناس بانظارت کارشناسان بهداشت وهمچنین هماهنگی و دستورات قضایی وباهمکاری شهرداری قلعه خواجه  معدوم گردیدند .قابل ذکر است ازابتدای سال 1396حدود 3تن مواد خوراکی تاریخ گذشته کشف و امحاء گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیکا می باشد

V5.1.0.0